เครื่องชั่งคำนวณราคา

เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก (Check Weight)

เครื่องชั่งวัดขนาดสินค้า

อุปกรณ์เครือข่ายเครื่องชั่งอัจฉริยะ (IOT Scale Technology)

เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 

เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 

Facebook Digital Scale

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1343595

โปรแกรมเครื่องชั่งรถบรรทุก

 

 

          โปรแกรม Tiger Lite Edition เป็นโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลการบริการ ของลูกค้า และ ผู้จาหน่าย ตลอดจนการจัดเก็บสินค้า ที่แยกออกมาเป็นสัดส่วน ชัดเจน เพื่อความสะดวก รวดเร็วและความทันสมัย ในการเรียกใช้งาน
          คู่มือโปรแกรม โปรแกรม Tiger Lite Edition จะอธิบายถึงขั้นตอนการใช้งานของโปรแกรม ส่วนประกอบของหน้าจอการบันทึกข้อมูล และหน้าจอการบันทึกรายละเอียดต่าง แถมรวมถึงยังสามารถจัดการข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลผู้จาหน่าย ข้อมูลคู่ค้า ข้อมูลสินค้า ข้อมูลการจัดเก็บ โดยระบบสามารถกาหนดสิทธิ์ผู้ใช้โปรแกรม ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน


ความต้องการของคอมพิวเตอร์ ตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ มีดังต่อไปนี้

CPU                     Intel Pentium M/Celeron M Up to 2 GHz
RAM                    1 x 184-Pin DDR DIMM Max. Up to 1 GB
HDD                     80 GB
PS/2                     PS/2 keyboard/mouse
USB                     4 x USB 2.0
OS Support          XP, Windows 7

 

 

 วิธีการติดตั้ง และตั้งค่าการเชื่อมต่อ

 

วิธีการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น


10 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 1818 ครั้ง

Engine by shopup.com