FACEBOOK Fanpage

ประเภทเครื่องชั่ง

เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก (Check Weight)

เครื่องสแกน,วัดขนาด,ชั่งน้ำหนัก (Diemension, weight ,scan)

อุปกรณ์เครือข่ายเครื่องชั่งอัจฉริยะ (IOT Scale Technology)

สอบเทียบเครื่องชั่ง

เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 

เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

3205483

ระบบการทำงาน และระยะเวลาการติดตั้ง

ระยะเวลาการติดตั้ง

 

รายละเอียด แบบลอย แบบฝังบ่อ
หลังได้รับ ใบสั่งซื้อ เซ็นสัญญา เซ็นแบบสร้าง และ ชำระเงินงวดแรก รวมถึง ส่งตารางเวลาทำงาน และแบบสร้าง 7 วัน 7 วัน
เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ เพื่อทำฐานล่าง ทำหลุมสำหรับวางเท่นชั่งน้ำหนัก และรอปูนแห้ง 15 วัน 20 วัน
ประกอบโครงสร้างเหล็ก แท่นชั่งรับน้ำหนัก 5 วัน 5 วัน
เทปูนคอนกรีตลงบนแท่นชั่ง และรอปูนแห้ง
(กรณีแท่นชั่งพื้นเหล็กจะไม่มีขั้นตอนการทำงานนี้)
5 วัน 5 วัน
ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด Loadcell, Indicator, Remote Display, เดินสายไฟต่างๆ และสอนการใช้งาน  5 วัน 5 วัน
ตรวจรับรองจาก กองชั่งตวงวัด รอเจ้าหน้าที่สำนักงานชั่งตวงวัดเป็นผู้แจ้ง
ระยะเวลารวม ในการติดตั้งทั้งหมดพร้อมใช้งาน
ไม่รวมช่วงเวลารอ ตรวจรับรองจากกองชั่งตวงวัด
30-45 วัน 30-45 วัน

*เป็นระยะเวลาประมาณการ อาจมีการปรับตามหน้างาน แต่จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


17 ตุลาคม 2563

ผู้ชม 3590 ครั้ง

Engine by shopup.com