FACEBOOK Fanpage

โปรแกรมเครื่องชั่งน้ำหนัก

ประเภทเครื่องชั่ง

เครื่องชั่งสำหรับร้านค้า

เครื่องผสมอาหาร

เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก (Check Weight)

เครื่องสแกน,วัดขนาด,ชั่งน้ำหนัก (Diemension, weight ,scan)

เครื่องตรวจสอบโลหะ Metal Detector

อุปกรณ์เครือข่ายเครื่องชั่งอัจฉริยะ (IOT Scale Technology)

สอบเทียบเครื่องชั่ง

เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 

เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 
 
 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

11459123

TIGER TRD-02

หมวดหมู่สินค้า: จอแสดงผลภายนอก
รหัส : TRD-02
จอแสดงผลภายนอก LED สำหรับเชื่อมต่อกับหัวอ่านเครื่องชั่งรถบรรทุก
ราคาพิเศษโทรสอบถามเพิ่มเติม

22 กันยายน 2564

ผู้ชม 5894 ผู้ชม

 สอบถามราคา / ติดต่อขอใบเสนอราคา 

TIGER TRD-02

หัวอ่านแสดงน้ำหนัก ยี่หัอ "TIGER" รุ่น "TRD-02"

จอแสดงน้ำหนัก สำหรับเชื่อมต่อหัวอ่ำนน้ำหนัก เพื่อช่วยกำรมองเห็นจำกระยะไกล

วัสดุเป็นเหล็กพับขึ้นรูป ทนแดดทนฝน แข็งแรงคงทน

ตัวเลขใหญ่ขนาด 3,5,8 นิ้ว แบบ 7 Segment จำนวน 6 หลัก

มีระบบการ ตั้งค่ำ format สำหรับเชื่อมต่อกับหัวอ่านแบบอัตโนมัติ รองรับหัวอ่ำนได้หลากหลายยี่ห้อ

 เช่น Tiger TTA – 01, Toledo, AND,CAS, Commandor, Linear, Cardinal ,Tiger TI-01 ,Tiger TI-02P, Keli

Baud Rate : 1200,2400,4800,9600

การติดตั้ง : แขวนติดผนัง (แบบ แขวนนาฬิกา ), ยึดด้วยขา (สามารถปรับองศาได้)

สายสัญญาณ : มาตรฐาน ยาว 10 เมตร, สาย AC : ยาว 5 เมตร 

Format หัวอ่านที่สามารถต่อได้ :

Tiger : TTA-01,TTA-01D,TI-02P,TI-02SS :

Commador: HP-01,HP-05K :

Linear : PM-02 :

AND : AD-4329, EK :

CAS : CI-200A,CI-200S :

Mettler: IND 236 :

Ohaus: T31P :

Excell: FB –530 :

GM : M02 :

 

Engine by shopup.com